Elektros darbai

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis ir kitais nustatyta tvarka įteisintais darbų saugos norminiais aktais teikiame šias elektros įrenginių techninio aptarnavimo paslaugas:

Elektros darbai gyventojams

ELEKTROS TINKLŲ
PROJEKTAVIMAS

Veikiančių elektros tiekimo įrenginių schemų sudarymas, braižymas, projektavimo darbai; Lauko ir didaus elektros tinklų montavimas, įrengimas ir remontas; Silpnų srovių tinklų montavimas ir įrengimas; Elektros tinklų analizė ir ataskaitos paruošimas; Konsultacijos techniniais klausmais; Reikalingos dokumentacijos ruošimas valstybinėms įstaigoms.

ELEKTROS ĮRANGOS IR
INSTALIACIJOS MONTAVIMAS

Pastatų elektros instaliacija ir renovacija, izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai, SSA (nuotėkio) įtaisų suveikties parametrų matavimas; Vaizdo stebėjimo sistemų montavimas;  Intelektualios būsto valdymo sistemos ir jų instaliacija; Įmonių elektros ūkio priežiūra.

AUTOMATIKOS
SISTEMŲ MONTAVIMAS

Montuojame automatikos sistemas, automatizuojame esamus įrenginius, perdarome ir atnaujiname senas valdymo sistemas, įvedame naujas veikimo funkcijas, išplečiame turimų įrenginių valdymo ir reguliavimo galimybes.

APSAUGŲ IR
VIRŠĮTAMPIŲ MONTAVIMAS

Siekiant apsaugoti namus nuo žaibo iškrovos, montuojama įžeminimo sistema su specialiais žemintuvais. Daromi kabelių sujungimai, statoma ir įrengiama papildoma spinta šalia skydo, sumontuojamas pagrindinis objekto žemosios įtampos paskirstymo įrenginys, papildoma dėžė šalia paskirstymo įrenginio.

IZOLIACIJOS IR ĮŽEMINIMO
VARŽŲ MATAVIMAS

Išmatuojamos įrenginių izoliacijos, įžeminimo, pereinamųjų kontaktų varžos. Matavimų rezultatuose radus neatitikimų normoms, sutvarkomi su tuo susiję gedimai ir išrašomas atliktų matavimų protokolas. Matavimai atliekami naudojant Lietuvoje sertifikuotą instaliacijos matuoklį.

TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS
RUOŠIMAS PRIDAVIMUI

Techninės informacijos ir išsamių konsultacijų teikimas; Veikiančių elektros tiekimo įrenginių schemų sudarymas, braižymas, projektavimo darbai; Elektros tinklų projektavimo darbų vykdymas; Elektrotechninės dokumentacijos paruošimas, komplektavimas; Elektros objekto pridavimas eksploatacijai; Reikalingos dokumentacijos ruošimas valstybinėms įstaigoms.

ĮMONIŲ ELEKTROS ŪKIO
EKSPLOTACIJA IR PRIEŽIŪRA

Analizuojama elektros įrenginių projektinė dokumentacija; Prižiūrimas bendrųjų energetikos įrenginių darbas; Elektros įrenginių darbo ir avarinio režimo sugretinimas; Elektros įrenginių darbo kontrolė; Elektros energijos apskaita, Elektros įrenginių izoliacija ir įžeminimo varžų matavimas, kt. darbai.

TV, PC IR AUDIO
TINKLŲ MONTAVIMAS

Audio, Video, TV ir pc sistemų tinklų projektavimas, montavimas, derinimas, aptarnavimas, gedimų šalinimas.
Lokalinių ar globalinių tinklų projektavimas bei instaliacija, techninis aptarnavimas.

ŽAIBOSAUGOS IR ĮŽEMINIMO
KONTŪRO MONTAVIMAS

Išorinei statinių apsaugai naudojami žaibolaidžiai. Žaibolaidžiai, atsižvelgiant į žaibo ėmiklį, gali būti strypiniai, lyniniai, tinkliniai ir aktyvieji. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės. Statinio konstrukciniai elementai gali būti naudojami kaip žaibo ėmikliai. Statinio apsaugai galima naudoti ir kelių tipų žaibolaidžius. Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai.

APSAUGINĖS IR PRIEŠGAISRINĖS
SIGNALIZACIJOS MONTAVIMAS

Apsaugos įrengimas – jūsų pirmasis žingsnis siekiant apsaugoti savo turtą nuo ilgapirščių! Bent minimalios signalizacijos įrengimas jūsų patalpose žymiai sumažins vagystės tikimybę. Jei signalizacija derinama su kitomis apsaugos priemonėmis – video apsauga, gera kaimynyste ir pan. – pasiekiami puikūs rezultatai!

Elektros darbai pramonei

Sudarome ir įgyvendiname
technologinių ir gamybos
procesų projektus

Programuojame loginius
proceso valdiklius (PLV)
ir operatorių pultus (HMI)

Programuojame proceso
vizualizacijos sistemas
(SCADA)

Suderiname ir paleidžiame
dažnio keitiklius.
Atliekame jų remontą

 

Montuojame
valdymo skydus